ZÁRUBNE

Podobne ako interiérové dvere aj zárubne sú dôležitou dominantou interiéru. Môžeme ich využiť aj na jednoduché obloženie otvorov v stenách bez požitia dverí, kedy hovoríme o slepých zárubniach tzv. tuneloch, alebo spoločne s interiérovými dverami ako klasické interiérové zárubne. Existuje viacero typov interiérových zárubní, väčšinou sú vyrobené z drevených materiálov. Vyrábajú sa rôzne šírky zárubní podľa šírky stien v interiéri.